ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Kế toán- Miss Bắc
0962.622.766
kế toán- Miss Bắc kế toán- Miss Bắc
Kinh doanh Mr Thắng
0934.669.882
Chuyển tiền - Mr Thắng Chuyển tiền - Mr Thắng
Kho China -Mr Hạnh
0086 13631456085
Kho China -Mr Hạnh Chuyển tiền - Mr Thắng
Xuất nhập khẩu - Mr Long
0945.536.567
Chuyển tiền - Mr Thắng Chuyển tiền - Mr Thắng
Giao vận - Mr Nghĩa
0966.716.986
Kho China -Mr Hạnh Chuyển tiền - Mr Thắng
Chuyển tiền Miss Kim
096 6691 466